Artikel 2:


Artikel 2: Kosten in geval van herroeping.

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij aantoonbaar is dat de fout bij TIC ligt. In dat geval neemt TIC de verzendkosten voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal TIC het aankoopbedrag (minus de gemaakte verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door TIC.
  3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door TIC niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Rating: 5 sterren
1 stem