Artikel 17:


Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen.

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Mocht u de Algemene Voorwaarden nog eens op uw gemak thuis willen doorlezen, dan kunt u deze downloaden op de pagina "Downloads".